O fundacji

Fundacja JeKo – Jak Jeż z Kotem

Działalność naszej fundacji skupiona jest na pomocy zwierzętom. W szczególności jeżom i kotom.

Prowadzimy Azyl dla Jeży. Ratujemy jeże: po wypadkach, zatruciach, pogryzione, maluchy, które straciły matki. Leczymy, odkarmiamy i wypuszczamy na wolność w miejscach im przyjaznych.

W domach tymczasowych opiekujemy się kotami szukającymi domów stałych, leczymy je i socjalizujemy. Zajmujemy się również kotami wolnożyjącymi, propagujemy kastrację i dokarmianie. Współpracujemy z innymi organizacjami oraz instytucjami – UMiG w Solcu Kujawskim, UM-Bydgoszcz, Nadleśnictwo Solec Kujawski, RDOŚ-Bydgoszcz, PSOJ „Nasze Jeże”.

Każdy z naszych wolontariuszy pomaga fundacji nieodpłatnie, motywowany chęcią niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, a nie mogą poprosić.

Nasze cele:

  1. ochrona praw zwierząt,
  2. ochrona przyrody, a w szczególności ochrona jeżowatych wszystkich gatunków oraz ochrona ich siedlisk,
  3. zapobieganie bezdomności zwierząt towarzyszących, ze szczególnym uwzględnieniem kotów,
  4. organizacja i nadzór nad domami tymczasowymi i siedliskami zwierząt będących pod opieką Fundacji,
  5. przeciwdziałanie okrutnemu traktowaniu zwierząt,
  6. działalność edukacyjna i informacyjna popularyzująca właściwe postawy wobec zwierząt,
  7. promocja i organizacja wolontariatu,
  8. wspieranie działań w zakresie ekologii i ochrony środowiska.